Stavební dozor investora

Stavební dozor - dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Zajistit stavební dozor je povinností stavebníka dle stavebního zákona pro každou stavbu prováděnou svépomocí, nicméně doporučujeme i pro stavby prováděné dodavatelsky – zajistíme Vám stavbu bez vad a nedodělků!

Stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za dodržení obecných požadavků na výstavbu i jiných technických předpisů, rozhodnutí a opatření vydaných k uskutečnění stavby. Dále sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, působí k odstranění závad při provádění stavby. Stavebníkům kteří provádí stavbu svépomocí a daná stavba bude určena k bydlení (např. rodinný dům), nebo jde-li o změnu stavby která je kulturní památkou, vyplývá ze zákona povinnost zajistit její vedení stavbyvedoucím (§ 160 odst. 4 stavebního zákona). Stavbyvedoucí - osoba která odborně vede realizaci stavby je osoba která musí mít autorizaci v daném oboru dle zákona č. 360/1992 Sb.

Stavební dozor má nezastupitelnou úlohu v tom, že vám jako investorovi může ušetřit hodně peněz, protože pohlídá kvalitu a technologické postupy stavby, takže se vyhnete zbytečným reklamacím a nepříjemným zjištěním typu, že někde není, co tam být mělo, že je práce provedena nekvalitně atd.

Stavební dozor garantuje a zajistí komplexní kvalitní výstavbu, použití materiálů dle projektové dokumentace, dodržení a kvalitu technologických postupů, provedení všech částí stavby v souladu s dokumentací i podmínkami vyplývajícími ze stavebního povolení.

Zavoláme Vám
Zanechte nám Vaše telefonní číslo a my se Vám zdarma ozveme.

Aktuality

27.05 Kontroly energetických štítků již probíhají! Podle informací z pražské pobočky Státní Energetické Inspekce již… Více
26.03 Nově spolupracujeme se společností Develop Tech a zahájili jsme práce na dodávce systému měření… Více
18.06 Nová zelená úsporám 2013 byla vyhlášena! Zatím bude ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR… Více